Radioteknillinen Seura ry, lyhenne RTS, toimii radio-, televisio-, elektroniikka-ja tietoliikenne-aloilla työskentelevien tai näitä aloja harrastavien jäsentensä yhdyssiteenä. Seura on ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva, rekisteröity epäpoliittinen yhdistys.

 

Seuralla on pitkät perinteet, sen perustivat keväällä vuonna 1929 Ammattienedistämislaitoksessa radio-tekniikan kurssilla opiskelleet 17 henkilöä. Seura on ollut koko toimintansa ajan merkittävässä asemassa radio- ja televisiotekniikan sekä elektroniikan ammattimiesten kouluttajana ja tiedon jakajana, jota on tehty luentojen ja tutustumismatkojen muodossa. Matkoja on tehty kotimaassa sekä ulkomaille.

 

RTS on ollut mukana luomassa maahamme, radio- ja TV- huoltoliikkeille ja ammattimiehille asetettuja laite- ja pätevyysvaatimuksia. Seura on jäsenenä mm. Suomen sähköteknillisessä Standardisoimis-yhdistyksessä eli SESKOssa. RTS on ollut mukana kustantamassa alan ammattilehtiä, mm. Radio-tekniikka- kauppa- huolto, ja Radio-TV lehteä. Seura on myös toiminut ERT -lehden toimitusneuvostossa, sekä julkaisut RTS- Viesti -nimistä jäsenlehteä ( ISSN 1239-4351).


RTS:n tiedotusmediana toimii nykyisin SRHS ry:n Radiot-lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehdessä on RTS-palsta Seuran tiedotuksia varten. Seura järjestää myös matkoja ja tutustumiskäyntejä yhteistyössä Sähköinsinööriliiton (SIL) kanssa.